Een passie voor water, een passie voor klanten

Integraal waterbeheer

Pidpa is een integraal waterbedrijf. Wij produceren en leveren kraanwater in 64 steden en gemeenten. Daarnaast zorgen wij voor een professioneel beheer van afval- en hemelwater in 40 gemeenten. In 2020 kozen Boechout, Duffel, Mechelen, Retie en Westerlo voor 1 van onze rioleringsoplossingen.

Verzorgingsgebied Pidpa

Op 31 december 2020 telde Pidpa 574.273 klanten (een stijging van 1.21% t.o.v. 2019), waarvan 541.131 huishoudelijke klanten en 33.142 industriële klanten.

Klanten Pidpa

 

Daarnaast hanteerde Pidpa in 2020 nog steeds de laagste drinkwaterprijs in Vlaanderen: kwaliteit tegen een lage prijs!

In 2020 ontvingen 26.934 klanten om sociale redenen een korting van 80% op het vastrecht en de variabele bijdrage. Vanzelfsprekend voorziet Pidpa nog in tal van andere mogelijkheden om de betaling van facturen te faciliteren, zoals onder meer het verlenen van uitstel van betaling of een afbetalingsplan.

Tot slot organiseerde Pidpa afgelopen jaar talrijke infovergaderingen voor omwonenden, waar Pidpa werken ging uitvoeren. Een groot deel van deze vergaderingen gebeurden online.

Werken tijdens COVID-19

Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen blijven verzekeren werd bij de aanvang van de COVID-19-pandemie (maart 2020) een COVID-kernteam samengesteld. De kritieke processen, de kritieke resources, de kritieke materialen, de kritieke middelen (PBM’s, ICT, …), de afhankelijkheid van leveranciers  en derden, …werden in kaart gebracht. 

Bedrijfscontinuïteitsplannen werden opgesteld zodat de dagelijkse levering van de essentiële producten en diensten van Pidpa gegarandeerd bleven. Doelstellingen waren onder meer de impact van de pandemie te verminderen op onze werkzaamheden (bijvoorbeeld door het opsplitsen in teams), de gezondheid van onze medewerkers en klanten te beschermen (door o.a. het uitwerken van werkinstructies en het aankopen van de nodige beschermingsmiddelen), het blijven informeren van alle medewerkers en het coördineren van activiteiten met externe organisaties en overheid. De beslissing om een groot aantal medewerkers thuis te laten werken leverde geen problemen op voor onze dagelijkse werking, dit dankzij een goede IT-ondersteuning.

De quote van Simon Sinek is zeker en vast van toepassing op de huidige crisis: 

Quote Simon Sinek

De resultaten spreken voor zich: dezelfde producten, dezelfde service, het ganse jaar door. Op Pidpa kan je rekenen, altijd.

Dit ‘werken tijdens COVID-19’ heeft Pidpa ondertussen gestimuleerd om haar ideeën rond hybride werken, met o.a. een herinrichting van haar kantoren tot gevolg, verder uit te voeren.

Pidpa-medewerkers vertellen...