Vertrouwen in de producten, vertrouwen in de service

Kwaliteit

Elke dag opnieuw levert Pidpa bijna 174.000.000 liter gezond en lekker kraanwater. Kwaliteitsvol drinkwater 24 uur per dag, zeven dagen op zeven.

Kwaliteit

Het eigen Pidpa-laboratorium voerde hiervoor in 2020 1.204 eenvoudige bewakingscontroles (15 parameters en een  reeks van 12 metalen) en 81 volledige drinkwateraudits (55 parameters) uit. Door de coronamaatregelen kon slecht een beperkt aantal stalen genomen worden direct bij de verbruiker. Zij werden aangevuld met stalen uit watertorens en brandkranen.

Tabel cijfers controles-audits

In totaal werden 14.530 stalen genomen en 296.950 analyses uitgevoerd. Daarnaast telden we 2.682 legionella-analyses en zijn 202 controlestalen op IBA’s (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) genomen. Tot slot zijn wij in 2020 ook gestart met de eerste analyses op irrigatiewater voor de landbouw tijdens lange droogteperiodes en op bemalingswater voor lokale irrigatieprojecten.

In september 2020 werd de Mülheim Water Award 2020 uitgereikt aan de labo’s van een aantal waterbedrijven, waaronder Pidpa. De samenwerkende laboratoria kregen de award toegewezen voor hun werk aan een nieuwe moleculair-biologische techniek (RT-PCR) als snelle E. coli-test in drinkwater. De innovatieve test levert binnen vier uur resultaat op, wat minstens zes keer sneller is dan gebruikelijk.

Zeker van producten en diensten

Naast de kwaliteit van ons eindproduct, moeten onze klanten ook kunnen rekenen op een voortdurende levering van onze producten en onze dienstverlening.

Drinkwater

Voor 2020 registreren wij een meerverbruik van kraanwater van 2,84%. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een stijging van het huishoudelijk verbruik door de droge voorjaarsmaanden en een stijgende verkoop van water aan andere waterbedrijven.

Waterverbruik 2020

Om een ononderbroken levering mogelijk te maken moet Pidpa voortdurend haar infrastructuur aanpassen, vernieuwen en uitbreiden. In totaal beschikt Pidpa over een leidingnet van 13.296 kilometer, waarvan in 2020 136 kilometer werd vernieuwd. Waar mogelijk gebeurt dit in synergie met andere nutsmaatschappijen of bij wegenis- of rioleringswerken. Op deze manier veroorzaken wij het minste hinder voor omwonenden, industrie en handel. 

Pidpa leidingen infrastructuur

In 2020 herstelde Pidpa 1.601 lekken; een daling tegenover de vorige jaren. Dit is onder meer te danken aan het implementeren van de principes van assetmanagement, waardoor wij meer preventief bestaande leidingen gaan vervangen. Er werden tot slot meer dan 6.500 uren gepresteerd ’s nachts, tijdens weekends en feestdagen. Wanneer zich een probleem voordoet, staan wij klaar om dit zo snel mogelijk oplossen, dag en nacht.

Riolering

Ook voor haar rioleringsactiviteiten beschikt Pidpa over heel wat infrastructuur. 4.187 kilometer rioleringen (273 kilometer meer dan in 2019) zorgen voor een professionele afvoer van regen- en afvalwater. Pidpa onderhoudt daarnaast 1.928 kilometer grachten. In totaal tellen wij 194.585 kolken! Daarnaast beheert Pidpa 52 KWZI’s (kleinschalige waterzuiveringsstations) en 632 pompstations. Pidpa is ook een specialist op het vlak van individuele zuiveringsstations, de zogenaamde IBA’s. Hun aantal steeg in 2020 tot bijna 1.500.

Cijfers riolering

Pidpa realiseerde meer dan 2.538 nieuwe aansluitingen en behandelde 4.454 onderhoudsmeldingen.

Grafiek rioleringswerken