Focus op natuur, focus op duurzaamheid

Pidpa, natuurlijk!

Als integraal waterbedrijf zijn natuurbehoud en natuurbescherming voor Pidpa prioritair en dat weerspiegelt zich in heel wat projecten en initiatieven. 

Het beheer van de voormalige slibbekkens te Essen werd aan Natuurpunt toevertrouwd. Afgelopen jaar vonden inrichtingswerken plaats om de bekkens o.a. geschikt te maken als leefgebied voor een aantal moerasvogels zoals de blauwborst, de bruine kiekendief en de porseleinhoen. 

De gesubsidieerde doelgroepmedewerkers (Groenjobs) van Natuurpunt voerden in 2020 845 uur werken uit voor Pidpa in het kader van het bosbeheerplan.

In 2020 werd een milieuvergunning bekomen voor 6 kleinere dossiers en werden meerdere grotere dossiers opgestart die in de loop van 2021 hun vergunning zullen bekomen. De MERs  van de winningen Balen-Kanaal, Brecht, Brasschaat, Olen, Oostmalle, Meerle, Westerlo, Poederlee en Gierle zijn lopende.

In 2020 werd de vegetatie verder gemonitord in Balen-Nete, Balen-Kanaal, Brecht, Oostmalle, Oud-Turnhout en Wuustwezel. Om de grondwaterstand in detail op te volgen zijn peilputten uitgerust met automatische loggers die het peil elke 6 uur registreren. Verder werden in een 1.000-tal peilputten, verspreid over het werkingsgebied van Pidpa, ongeveer 9.700 peilmetingen uitgevoerd. Een 200-tal peilputten werden bemonsterd zodat naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd wordt. 

In 2020 werd er een studie gemaakt om de peilputten van het droogtenetwerk uit te rusten met telemetrie om zo van deze putten dagelijks een waterpeil te bekomen.  Eind 2020 werd hiervoor een lastenboek gefinaliseerd en uitgestuurd naar potentiële kandidaten.

Pidpa is meer dan een waterbedrijf. Zo voorziet Pidpa hotelfaciliteiten voor …. bijen en mezen. Reeds op heel wat plaatsen werden bijenhotels geplaatst voor solitaire bijen en bijenkorven voor de honingbij. Nu worden de  ‘hotelfaciliteiten’ uitgebreid met nestkasten voor verschillende soorten mezen, vooral koolmezen. Zo’n 160 nestkasten werden opgehangen in de verschillende waterproductiecentra. Natuurvriendelijk maar ook handig: deze mezen zijn immers verzot op de eikenprocessierups. Of twee vliegen in 1 klap!

Bijenhotel - Mezenkastje

Tot slot werd in Grobbendonk, in samenwerking met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos, een hondenlosloopzone aangelegd van ongeveer 7.500 m². Hiermee kwam Pidpa tegemoet aan de vraag van buren en recreanten om de trouwe viervoeter vrij te kunnen laten loslopen in dit bos, eigendom van Pidpa.

Duurzaamheid

In oktober ontving Pidpa het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Daarnaast werd Pidpa in de bloemetjes gezet daar zij als één van de eerste bedrijven in de provincie Antwerpen het Unitar charter SDG Pioneer (uitgereikt door Cifal Flanders en de UN) ontving. Dit laatste is een bekroning van het feit dat Pidpa 3 jaar na elkaar rond elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen minstens 1 actie heeft gerealiseerd.

SDG

Inzake energiebeheer zet Pidpa in op zowel rationeel energiegebruik als op de aanwending van duurzame energiebronnen. De zonnepanelen op de water-productiecentra en het exploitatiecentrum in Grobbendonk leverden in 2020 meer dan 1.118 MWh op, of het energieverbruik van meer dan 300 gezinnen. Pidpa wekt op die manier ongeveer 3.35% van de eigen energiebehoefte zelf op. De resterende elektriciteit wordt bij energieleveranciers aangekocht onder de vorm van 100% groene stroom met garanties van oorsprong.

Zonnepanelen bij Pidpa

Ruim 99% van het opgepompte grondwater wordt rechtstreeks of onrechtstreeks (na herinfiltratie) omgezet in drinkwater. Slechts 0,4% van het opgepompte water wordt geloosd.

Tabel cijfers reststoffen

In 2020 werd 92% van onze reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 8% werd gestort.